Výsadba mladých sazenic po cca 2 letech - Přerov n.L.