Ostrůvek výsadby kryjící studnu, cca 4-5 let po výsasadbě