Jdi na obsah Jdi na menu
 

Terénní práce

 
Po schválení projektu klientem se začíná se samotnou realizací zahrady.
Jako první bývá potřeba zterénovat pozemek.
 

p4098576.jpg

 

Terénní práce

Udávají výsledný ráz zahrady modelací terénních valů nebo rovin.
 
Větší zahrady se terénují za pomocí použití techniky.
Pokud je potřeba bagr lehce vytrhá pařezy připadně, zdemoluje staré zahradní stavby a naloží odpadní materiál k odvozu.
 
Poté je důležité zahradu správně vyspádovat, to p4098585.jpgmůže obnášet přesun velkého množství materiálu.
 
Pokud je zemina na pozemku nevhodná je třeba jí ve vegetační vrstvě pro trávník odtěžit (cca 20-25cm).
Odtěžený terén je třeba připravit do roviny pro následné navážení zahradní zeminy nebo míchaného substrátu.
 
 
 
p9209159.jpg

 Drenážování pozemků

Pokud se nekde napozemku drží voda nebo na zahradu stéká z okolních pozemnků je potřeba udělat drenáže.
 
Zakladní způsob je uložení drenážního husího krku s obsypem kačírku a v geotextilii. Voda se takto odvede buď mimo pozemek nebo do vsakovací jímky.
 

Humusování

Provádí se pro vylepšení půdního profilu a dodání živin.
 
img_3913.jpgPodle kvality půdy je potřeba zvolit vhodnou kombinaci zeminy, substrátů, kompostu nebo písku.
 
Na připravený a vyspádovaný  povch

Po zterénování materiálu na místě následuje humusování - navezení kvalitní živné půdy s obsahem kompostu.

Navážka po stavbě většinou není vhodná pro vývoj rostlin, takže se podle kvality místního profilu půdy obohatí o 5-20cm humózní zeminy.